Flipje & Streekmuseum

Flipje & Streekmuseum
Het Flipje & Streekmuseum is een museum in Tiel. Het is gewijd aan de geschiedenis van Tiel en omgeving, waaronder de industriële historie en Flipje, het reclamemannetje van de fabriek De Betuwe. Het museum is gelegen aan het Plein in de voormalige herensociëteit.

Geschiedenis
Het museum was oorspronkelijk gevestigd in de historische Waterpoort. Het is voortgekomen uit de werkzaamheden van de Vereniging Oudheidkamer voor Tiel en Omstreken, die in 1901 begon met het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen die betrekking hadden op Tiel en het westelijk rivierengebied. Zo ontstond een veelzijdige verzameling, die onder meer Romeinse en Bataafse voorwerpen bevatte die verkregen waren door opgravingen in Kesteren en IJzendoorn. Ook uit de meer recente geschiedenis waren er tal van voorwerpen: in 1940 had men een catalogus van 1203 nummers. De meeste van deze voorwerpen gingen verloren in november 1944, toen de Waterpoort door de Duitsers werd opgeblazen om het de geallieerden te bemoeilijken de stad in te komen.

De vereniging bleef echter bestaan en in 1955 was er weer een bestuur. Men begon weer voorwerpen te verzamelen en in 1961 was er weer een bescheiden museum in een school aan de Agnietenstraat. Ook de gemeente, die een aantal voorwerpen in bezit had, gaf deze in bruikleen. Daartoe behoorde ook het drieluik De Verzoeking van de heilige Antonius uit 1525.

In 1972 bood de gemeente aan het museum het pas gerestaureerde gebouw van de Groote Sociëteit aan. In 1976 werd het museum in dit gebouw geopend. Het heette nu eveneens De Groote Sociëteit.

Er werden nieuwe zalen ingericht. Op zolder kwamen Tielse ambachten als een tingieterij en een glasblazerij. Ook zilverwerk, vervaardigd door de Tielse edelsmid Adrianus van Oosterhoudt in 1775, en kunstwerken van met Tiel verbonden kunstenaars als Johan Ponsioen, Hendrik Cornelis van Mourik, Johan Doeleman en Dirk van Oosterhoudt, van wie een schilderij uit 1810 werd verworven. Ook munten uit de 11e eeuw werden aan de collectie toegevoegd.

In 1987 werd het een Gemeentelijk museum. In 2002 werd het Flipje & Jammuseum toegevoegd. In 2005 kreeg het museum het predicaat erkend museum en in 2006 verkreeg het zijn huidige naam, Flipje & Streekmuseum.

Collectie
De collectie van het museum omvat:

  • Een aanzienlijke verzameling voorwerpen die verband houden met Flipje, het reclamemannetje van de fabriek De Betuwe. Ook zijn er veel voorwerpen, maquettes en dergelijke met betrekking tot de voormalige fabriek en de fabricage van jam te vinden.
  • De keten van de Orde van het Gulden Vlies van Claes Vijgh, ambtman van de Neder-Betuwe en richter van Tiel, hem in 1559 uitgereikt door koning Filips II van Spanje
  • Een stijlkamer uit de tweede helft van de 18e eeuw, waarin ook zilverwerk is tentoongesteld.
  • Een tentoonstelling over Tiel in de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de verwoestingen in 1944.
  • Archeologische voorwerpen, waaronder enkele herinneringen aan de invallen van de Noormannen.
  • Kunstvoorwerpen en voorwerpen die het verleden van Tiel, waaronder het industriële verleden, illustreren.

Website Flipje & Streekmuseum »